3. ULUSLARARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 4-6 NİSAN 2019 SERGİ ŞARTNAMESİ

Madde 1. III. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi kapsamında düzenlenecek sergiye tüm sanat disiplinleri katılımına açıktır. 

Madde 2. Her sanatçı daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış en fazla 2 eserle başvuru yapabilir.

Madde 3. Her türlü teknik ve malzemeyi kullanmak serbesttir.

Madde 4. Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Sempozyum web sayfasında yer alan eser görseliyle birlikte 15.03.2019 tarihine kadar www.sanatveestetik.com “otomasyon”  özerinden başvuru adresine gönderilecektir.

Madde 5. Her çalışmanın arka yüzüne sanatçının adı, iletişim adresi ve eserin künyesi yazılmalıdır.

Madde 6. Eserin görseli 500 DPI çözünürlükte JPEG formatında olmalı ve uzun kenarı 100 cm.yi geçmemelidir.

Madde 7. Sergiye katılım ücreti 200 TL’dir. İki eserle katılım ücreti 150 TL’dir. Katılım ücretlerini son başvuru tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Madde 8.  Eserlerin şövalede sergilenmeye hazır olarak gönderilmeleri gereklidir.

Madde 9. Yurt içi ve yurtdışından kargo ile gelen ve geri gönderilen eserlerin görebileceği her türlü hasardan ve kaybolmadan, ayrıca eserler teslim alındıktan sonra taşınma ve sergileme sırasında gereken tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek hasar ve olumsuzluklardan kuratör, düzenleme kurulu ve Gaziantep Üniversitesi sorumlu değildir.

Madde 10. Kabul edilen eserlerin gönderim ve iade masrafları sanatçıya aittir.

Madde 11. Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve bir e-katalog hazırlanacaktır.

Madde 12. Sempozyumun kapanış tarihinden sonraki iki (2) hafta içinde eserlerin geri iadesi yapılacaktır.

Not: Sergiye; Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları (Halı-Kilim, Tezhip, Hat, Minyatür ve Tekstil )…Gibi alanlardan eser kabul edilecek.

Eserlerin gönderileceği adres:

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanı

Oda No:318/Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YILDIRIM