4. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi
4. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve SergisiDeğerli Bilim İnsanları,

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda siz değerli bilim insanlarıyla birlikte olmaktan mutlu olacağız.  

Sanat ve Estetik Sempozyumuna teorik düzeyde katkı sağlayabileceğiniz gibi teknik ve uygulamaya dayalı biçimde de katılabilirsiniz.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sanat ve estetik ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, panel ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır. Sempozyum kapsamında karma sergi düzenlenecektir. Bunun yanında kişisel sergi içinde başvurabilirsiniz

Sempozyuma; sanat ve estetik alanında çalışma yapan bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve bu alanlara ilgi duyan dinleyiciler katılabilirler.

Bildiriler, posterler ve sergi ile ilgili başvuru koşulları yazım yayın ilkelerine göre düzenlenmelidir.

Kabul edilen özetler bildiri ISBN’li olarak özet kitabında yayımlanacaktır. Sempozyum sonrasında, kongrede sunulmuş olan bildirilerin tam metinleri, yazarın isteği doğrultusunda hakem süreçleri tamamlandıktan sonra isimleri belirlenmiş olan uluslararası hakemli dergilerde ya da Tam Metin Kitabı'nda ISBN'li olarak yayımlanabilecektir. Sanat ve Estetik Sempozyumu akademik teşvik hariç tüm akademik yükseltme ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlarla Sanat ve Estetik alanında uluslararası alandaki yeni tartışmaların ortaya konulması, bu tartışmaların akademide uygulanabilir hale gelmesi, en son tekniklerin sempozyumda sunulabilir olması, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, kendi alanlarına ilişkin çalışmaları paylaşma ortamı sunmayı ve disiplinler arası çalışma fırsatları oluşturmayı hedeflenmekteyiz.

Sempozyumda bu hedefe ulaşabilmesi, sanat ve estetiğe ilgi duyan saygın bilim insanlarının katılımlarıyla mümkün olacaktır. Ayrıca sempozyum kapsamında uluslararası düzeyde bir karma sergi düzenlenecektir. Bu sergide yer almak isteyen sanatçıları eserleriyle sempozyuma davet etmekteyiz. 

Sanat ve Estetik’te görüşmek dileğiyle...

Sempozyum Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Dil Bilimi, Eğitim Bilimleri, Edebiyat, Felsefe, Fotoğraf ve Video, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim Tasarım, Göstergebilim, Grafik, Geleneksel El Sanatları, Heykel, Mimarlık, İç Mimarlık, İslam Sanatları, Kültür Varlıkları Koruma,   Kütüphanecilik, Müze Çalışmaları, Müzikoloji, Moda, Müzik, Radyo Sinema ve Televizyon, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Psikolojisi, Sanat Eğitimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sahne Sanatları, Seramik, Resim, Reklamcılık, Tasarım, Tiyatro, Tekstil, Güzel Sanatlar ve ilgili tüm bilimlerin diğer alanları sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:

Kabul Edilen Bildirilerin
İlanı:

Sempozyum Ödeme Son
Tarih:
Sempozyum Programının İlanı:
Sempozyum Başlangıç:

Sempozyum Bitiş:Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi:
Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim
Bitiş
Tarihi:
Seçilen Dergilere Makale Gönderimi Bitiş Tarihi:

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Zoran MATEVSKI

Üsküp Aziz Kiril Metodiy Üniversitesi

Prof. Dr. Husainova Gulzada ANUAROVNA

Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi

Doç. Dr. Moldoseyit MAMBETAKUNOV

Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Habiba ALIYEVA

Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Ljubica Jocic KNEZEVIC

Belgrad Üniversitesi

SPONSORLAR